Strona główna

WITAMY NA STRONIE PSUS.

Naszym celem jest popularyzacja wiedzy i podnoszenie rangi ubezpieczenia społecznego, a także stymulowanie i wspieranie badań i kontaktów przedstawicieli nauki i praktyki. Dzięki dialogowi, rozwijamy i propagujemy ideę ubezpieczenia społecznego.

LUDZIE | CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

Ludzie, którzy decydowali i decydują o obliczu Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego są jego najwyższą wartością. Dali oni początek wielkiej publicznej debacie, która przybrała konkretną formę kongresu społecznego wspartego wiedzą i doświadczeniem. Potrzeba dialogu oraz szacunek dla dobra publicznego były impulsem do stworzenia swoistego areopagu, na którym wymiana myśli, intelektualny wysiłek oraz dobra wola działania w imię wszystkich ubezpieczonych pomagają w przezwyciężaniu problemów ubezpieczenia społecznego.

Strona główna

KONTAKT | NAPISZ

Władze naczelne: Zarząd Główny
Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego „PSUS”

ul. Uniwersytecka 22/26 pok. 123A
50-145 Wrocław

e-mail: psus@psus.pl